Om oss

Vi hjälper dig att analysera dina miljödata


Environmental Innovation AB bildades 2007 med syfte att tillgodogöra och vidareutveckla de innovationer och mätsystem för miljöövervakning som utvecklats vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.


Analysmetoderna har utvecklats av Bo Olofsson, professor (numera emeritus) i Miljögeologi vid KTH.