ENVIRONMENTAL INNOVATION AB

Ditt utvecklingsföretag för mätningar och analyser

Vi utvecklar och arbetar med kvalificerade mät- och analysmetoder för övervakning och undersökning av miljö, mark och grundvatten. 

Vi förenar en gedigen geologisk och hydrogeologisk kompetens med praktisk erfarenhet

Vi är specialister på miljögeofysiska mätningar samt mark- och grundvattenrelaterade frågeställningar

Kompetens

Kompetens


Vi har en hög kompetens med koppling till forskning och utveckling, främst till KTH

Erfarenhet

Erfarenhet


Vi har flera decenniers erfarenhet av mätningar och analyser

Ansvarstagande

Ansvarstagande


Vi tar ansvar för att dina mätningar och analyser ska vara av högsta kvalitet