Välkommen till EI Environmental Innovation AB

EI startade som självständigt företag i november 2007 och har sedan starten utvecklats mycket positivt.

Vår idé:

Att ha kontroll på det som händer ger möjlighet till framförhållning i miljöarbetet vilket kan spara stora resurser.

Det är ofta mångdubbelt dyrare att åtgärda skador när de har hänt, än att vidta åtgärder i förebyggande syfte.

Vi arbetar med kvalificerade geofysiska mät- och analysmetoder som utvecklats vid bl a Kungliga Tekniska Högskolan.

Våra metoder är oförstörande och ger snabba resultat.

Vi förenar gedigen geologisk och hydrogeologisk kompetens med praktisk erfarenhet.